Tüzük

BPW İstanbul Onaylı Tüzüğe Erişmek İçin İstanbul İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği Yeni Tüzük