Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Gelişim Programı

BPW (Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu) İstanbul ve Nişantaşı Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Gelişim Programı” düzenliyor. 

Konuya ilgi duyan katılımcılara, sivil toplum kuruluşları temsilcilerine bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak, BPW’nun 2017-2020 uluslararası teması olan, “EmpoweringWomen to Realize the Sustainable Development Goals (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşmak İçin Kadınları Güçlendirmek) konusuna da somut katkı vermek üzere düzenlenen program, 2020 ‘de Dünya Kadına Karşı Şiddetle Mücadele günü/haftası ile başlayarak, ayda 1-2 seminer şeklinde gerçekleşip 8 Mart Dünya Kadın günü/haftasında tamamlandı. 

Programın ikincisi 2022 yılının üçüncü çeyreğinde tekrar devam edecek ve Gelişim Programı ile toplumsal cinsiyet eşitliği konularında siz de uzman olabileceksiniz. 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında özellikle Madde 5 ve Madde 17’ye vurgu yapan programın Program Koordinatörü ise Kadın Çalışmaları Uzmanı ve Nişantaşı Üniversitesi Tarih Bölümü Ana Bİlim Dalı Başkanı Doç.Dr. Göknur Akçadağ’dır. 

2022 Dönemi Sponsorlukları için info@bpwistanbul.org adresine başvurabilirsiniz. 

Programın Amacı

• Toplumsal cinsiyet, cinsiyet ayrımcılığı, cinsiyet rolleri, cinsiyet kalıp yargıları, dilde eşitlik, dijital şiddet, flört şiddeti, kadın haklarının hukuk vb. diğer disiplinlerle ilişkisi, ulusal ve uluslararası dokümanlarda, sözleşmelerde kadın hakları, özel sektör ve STK’ların iyi uygulama örnekleri, ulusal ve uluslararası açıdan Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliğindeki durumu gibi konularda bilgilenmeyi sağlamak.

• Aileden iş yaşamına, sivil toplumdan belediyecilik hizmetlerine hayatın her alanında karşımıza çıkan davranış ve uygulama örneklerini, “toplumsal cinsiyet eşitliği” bakış açısıyla düşünme ve analiz etme pratiği yapmak.

• Bu konulardaki farkındalığı ve savunuculuğu artırmak.

• BPW Cinsiyete Duyarlı Mentorluk Programı mentilerinin ve Genç BPW üyelerinin kapasitelerini geliştirmek.

• Kadın STK’larında aktif rol oynayan üyelerin, alanda uzmanlaşması yolundaki adımları atmak.

Detaylı Bilgi Formu