BPW Uluslararası

bpw-international

https://www.bpw-international.org/

Uluslararası BPW 1919 yılında Dr. Lena Madison Phillips tarafından Amerika’da “Eşitlik İş Demektir” düşüncesiyle kurulmuştur. 1930 yılında Cenevre’de Federasyon olan IBPW’nun misyonu  ekonomi, politika ve toplumsal yaşamın her alanında “cinsiyetler arası eşitlik” hedefine ulaşılması, kadınların karar alma süreçlerinde etkin yer almalarının sağlanması, kadının mesleki ve liderlik potansiyellerinin geliştirilmesidir.

IBPW, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC)Avrupa Konseyi  ile katılımcı statü ile istişari statüye sahiptir. (1947’den bu yana)

Avrupa Konseyi  ile katılımcı statü ile istişari statüye sahiptir. (1977’den bu yana)

BPW’nun savunuculuğunun kökeni Birleşmiş Milletler ile yapılan çalışmaya dayanır.

BPW, Kadın Statüsü Komisyonunun (CSW) kurulması için lobi yaptı ve birçok kadın meselesini destekledi.

BPW’ye BM Genel Sekreteri Javier Perez de Cuellar’dan 1987’de Barış Elçisi Belgesi verildi.

Partnerlik

“Empowering Women to Realize the Sustainable Development Goals (SDGs)”

” Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmak İçin Kadınları Güçlendirmek”

Uluslararası Tema 2021-2024: İşbirliği Yoluyla Yeni Eylemler

Uluslararası Başkan 2021 -2024

 

Dr. Catherine Bosshart, Switzerland/France

Dear BPW

Our first virtual General Assembly was for all of us not only a technical but also a social challenge

We had only little time to tackle the huge task to organize a virtual Congress. I would like to thank President Amany for her commitment, the International Planning Committee for its work. In the last two weeks before General Assembly we virtually met every day or twice every day. The Planning Committee consisted of Dr. Asfour, Dr. Seidita, Dr. Viravan and Dr. Kiengsiri and I. Thank you all for having confidence in me and giving me your vote. Those members who are disappointed I would like to ask to give me a chance and to collaborate with me. I will be available for all members and I am willing to support you in all your endeavors for the benefit of BPW International. Thank you for being still online and motivated to face a next Triennium. I am full of energy and you too, I presume. Let’s work together along the new International Theme: New Actions through Cooperation. It includes the one we have had in the last Triennium and the Sustainable Development Goals are a big part of the actions.

 

Dr. Catherine Bosshart, İsviçre/Fransa

sevgili BPW

İlk sanal Genel Kurulumuz hepimiz için sadece teknik değil aynı zamanda sosyal bir meydan okumaydı.

Sanal bir Kongre organize etme gibi devasa görevin üstesinden gelmek için çok az zamanımız vardı. Başkan Amany’ye taahhüdü için, Uluslararası Planlama Komitesi’ne çalışmaları için teşekkür etmek istiyorum. Genel Kurul’dan önceki son iki hafta içinde hemen hemen her gün veya her gün iki kez bir araya geldik. Planlama Komitesi Dr. Asfour, Dr. Seidita, Dr. Viravan ve Dr. Kiengsiri ile benden oluşuyordu. Bana güvendiğiniz ve oyunuzu verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hayal kırıklığına uğrayan üyeler, bana bir şans vermelerini ve benimle işbirliği yapmalarını rica ediyorum. Tüm üyeler için hazır olacağım ve BPW International’ın yararına olan tüm çabalarınızda sizi desteklemeye hazırım. Hala çevrimiçi olduğunuz ve bir sonraki Trienium’la yüzleşmek için motive olduğunuz için teşekkür ederiz. Ben enerji doluyum ve sanırım sen de. Yeni Uluslararası Tema üzerinde birlikte çalışalım: İşbirliği Yoluyla Yeni Eylemler. Son Trienium’da sahip olduğumuz hedefi içeriyor ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri eylemlerin büyük bir bölümünü oluşturuyor.