Üyelik

BPW İstanbul İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği’ne 18 yaşını bitirmiş her kadın üye olabilir.

Fiili ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın ön gördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı veya çevrim içi başvuru formu aracılığıyla yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

35 yaşından gün almamış her T.C. vatandaşı kadın Genç BPW üyesi olarak derneğe kabul edilir.

Yıllık üyelik aidatı :

35 yaş altı üyeler yıllık üyelik aidatı :  500,- TL

35 yaş üstü üyeler yıllık üyelik aidatı : 700 ,- TL

 

× How can I help you?