BPW İstanbul Üyelik

 İSTANBUL İŞ VE MESLEK SAHİBİ KADINLAR DERNEĞİ

ÜYE ALIM KRİTERLERİ

1-Tanım

ULUSLARARASI BPW- İŞ VE MESLEK SAHİBİ KADINLAR FEDERASYONUNDAN AKREDİTE İSTANBUL İŞ VE MESLEK SAHİBİ KADINLAR DERNEĞİ, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan bireylerin üye olabildiği, birlik içerisinde kadın haklarının savunuculuğunu 5 kıtada 35000’den fazla üyesi ile yapan 90 yıllık bir örgütlenmedir.

Amacı her türlü ayrımcılığı önleyerek, toplumsal hayatta cinsiyetler arasındaki eşitliği sağlamak ve dolayısıyla topluma hizmettir.

2- ÜYE TANIMI

Madde 1’de yer alan toplumsal hizmete katkı vermek isteyen T.C. vatandaşları ve Türkiye’de ikametgahı olan yabancılar kanunların izin verdiği ölçüde derneğimize üye olabilirler.

Üyeler arasında birlik ve beraberliği sağlayan ortak nitelik dostluk, amaç ise topluma hizmettir. Yerel, ulusal ve uluslararası tüm hizmet çalışmaları toplumların, özellikle de kadınların ve çocukların temel haklarının eşitlik esasına göre korunmasına, barışçıl ve sevgi dolu bir dünyanın gerçekleşmesine yöneliktir.

Kadın ve kız çocuklarının hayatlarını iyileştirmek adına yapılan çalışmalarda yer alan, savunuculuğun ne olduğunu öğrenen, öğrenmek isteyen, inanan, birlik ve beraberlik içerisinde her türlü ayrımcılığa karşı koyan ve bunun toplumda gelişmesi için dernek içerisindeki faaliyetlere katılan ve katkı gösteren, eyleme geçen kişi üye olabilir ve üyeliği devam ettirilir.

3- ÜYE ADAYI 

3.1. BPW’yu tanıdıktan sonra üye olmaya karar veren kişidir.

3.2. Üye tüzükte belirtilen üyelik niteliklerini taşıyan ve derneğe asil üye olmak için başvuran ve dernek yönetim kurulu kararıyla asil üyeliğe alınmış kişidir.

3.3. Üye adayları, dernekler yasasının sınırlamaları dahilinde iş ve meslek sahibi kadın ve erkeklerdir.

3.4. Profesyonel iş hayatı içinde aktif rol üstlenmeyen üyelerin kendi niteliklerini geliştirme ve olgunlaşma çabasını gösterme niyetinde olmaları önemlidir.

3.5. Üyeler iki gruba ayrılmıştır. 35 yaş altı Genç Üyeler, 35 yaş üstü yetişkin üyeler. Tüm kriterler her iki grup için de geçerlidir.

3.6. Üniversite öğrencileri derneğe aidat ödemezler. Lisansını bitiren adayların üyelik işlemleri isterlerse yapılır ve derneğe aidat ödemeleri beklenir.

4- ÜYE ALIM SÜRECİ

Dernek tüzüğüne ve dernekler kanununa aykırı olmamak kaydıyla;

4.1. Adayın katılıma başladıktan en fazla üç ay içinde BPW tarafından organize edilen en az üç toplantıya veya etkinliğe katılması gerekir, böylece mevcut üyeler ile tanışması sağlanır.

4-Takipçilerin en az bir organizasyonda görev alması veya proje yürütmesi beklenmektedir. Üyelikten sonra 1 yıl içerisinde mazeretsiz hiçbir faaliyete katılmayan, destek vermeyen üye Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılabilir.

5-Üye alınacak adayların 1 Asil üye tarafından önerilmesi gerekmektedir.

6-Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen aday üye, tüm dernek üyelerine duyurulur. 10 gün içerisinde itirazı olan üyelerden gerekçeleri ile Başkan’a dönüş yapılması talep edilir. Gerekçeler somut olup, kişisel problemler olmamalıdır. Gerekçeler YK içerisinde değerlendirilip, sonuca bağlanır.

8- Dernek Yönetim Kurulu Genel Sekreteri adayın başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde karar verildikten sonra sonucu adaya yazı ile bildirir.

9-Üye adaylarından üyeliğe kabul edilmeden önce savcılık arşiv kağıdı, taranmış nüfus cüzdan fotokopisi ve derneğimizin üyelik formunun doldurulmuş ve e-mail ya da elden ıslak imzalı vermesi istenir.

5- ÜYELİK AİDATI ÖDEMELERİ

Üye giriş ve yıllık aidatı bilgisi yazılı olarak dernek sekreteri tarafından verilir.

Üye kabulünde bir sıkıntı olmaması durumunda üyelik aidatı hemen ödenir ve üyelik bu şekilde başlar.  Ödemesini belirlenen zamanda yapmayan üyenin üyeliği kabul edilmez.

Dernek aidatı her yılın ilk iki ayında ödenir.

Dernek aidatı üye tarafından yapılan 3 yazılı hatırlatmaya rağmen ödenmez ise, derneğimiz Dernekler Kanununa göre Yönetim Kurulu tarafından icra yoluyla tahsil edilme hakkını saklı tutar.

2024 Yılı Üyelik Aidatı : 2.250- TL’dır. BPW İstanbul Young Üyelik Aidatı : 1.250- TL’dır.

Üye işlemleri için Genel Sekreter esra@bpwistanbul.org ve ceylana@bpwistanbul.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Üyelik Ön Başvuru Formu