KVKK BİLGİLENDİRME VE RIZA METNİ

KVKK BİLGİLENDİRME VE RIZA METNİ

 

BPW Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Mentorluk Programı Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirmesi ve Rıza Metni

1. Amaç ve Kapsam

BPW, Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Mentorluk Programını yönetmek amacıyla kişisel verilerinizi toplamaktadır. Bu metin, kişisel verilerinizin toplanması,
işlenmesi ve kullanılması hakkında size bilgi vermektedir.

2. Toplanan Verilerin Türleri

BPW Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Mentorluk Programı başvuru süreci kapsamında aşağıdaki kişisel veri türleri toplanabilir:

İsim ve soyadı
İletişim bilgileri (e-posta adresi, telefon numarası)
Doğum tarihi
Cinsiyet
Adres
Eğitim geçmişi ve iş deneyimi

3. Veri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz, aşağıdaki yöntemlerle toplanabilir:

Başvuru formu
E-posta yoluyla iletilen bilgiler

 

4. Veri İşleme Amaçları

 

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

Mentor ve menti eşleştirme
İletişim kurma
Eğitim programlarının düzenlenmesi
Programın yönetimi
İstatistiksel analizler ve raporlama
Program geliştirmesi ve değerlendirmesi

 

5. Hukuki Dayanak

 

Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun bir şekilde işlenmektedir ve işlenmesinin hukuki dayanağı, programımıza katılmak için verdiğiniz açık ve bilinçli
rızadır. Ayrıca, kanunen izin verilen diğer hukuki dayanaklar da uygulanabilir.

6. Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili hukuki düzenlemelere uygun olarak ve işlenme amacına uygun bir süre boyunca saklanacaktır. Kişisel verilerin saklama süresi sona
erdiğinde, veriler otomatik olarak silinecek veya anonimleştirilecektir.

7. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

KVKK uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel verilerinize erişim hakkı
Kişisel verilerin düzeltilmesi hakkı
Kişisel verilerin silinmesi hakkı
Kişisel verilere itiraz hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinin sınırlanması hakkı
Otomatik işleme tabi tutulmama hakkı

Bu hakları kullanmak için lütfen BPW Derneği ile iletişime geçin.

 

8. Veri Güvenliği

Kişisel verilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve organizasyonel önlemler alınmıştır. Verilerin izinsiz erişimini, kaybını veya manipülasyonunu önlemek amacıyla güvenlik tedbirleri uygulanmaktadır.

9. İletişim Bilgileri

Kişisel veri sahipleri, KVKK ile ilgili soruları veya talepleri için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirler:

info@bpwistanbul.org

10. Rıza İşlemi

Programımıza başvurarak ve kişisel verilerinizi paylaşarak, bu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenmesine açık ve bilinçli bir şekilde rıza verdiğinizi kabul edersiniz.

Bu KVKK Bilgilendirme ve Rıza Metni, BPW Gönüllü Mentorluk Programı’na katılanların kişisel verilerinin nasıl işlendiği hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Daha fazla bilgi veya sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçin.