Biz Kimiz?

BPW İstanbul İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği 2013 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Kuruluş amacı kadınların her türlü ayrımcılığa karşı güç birliği yapması, iletişim ağlarını güçlendirmesi, ulusal ve uluslararası paydaşlar ile çalışarak bir ağ oluşturmasıdır.

Derneğimizin kuruluş amacı, Türkiye ve dünyada farklı seviyelerde yaşanan ve toplumsal cinsiyet rollerine dayalı fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak ve böylece kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi karar mekanizmalarında var olmalarını sağlamak üzere topluma rehberlik etmek ve nihayetinde barış dolu bir dünyaya ulaşmaktır.

Derneğimiz tüm dünya kadınlar ile bir ağ içerisinde olabilmek ve işbirliğini geliştirebilmek amacıyla kökeni 1919’a dayanan BPW International (Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu) üyesi olma ayrıcalığına sahiptir.

Kurucu Avukat Dr. Lena Madison Phillips’den alıntı – Orjinali

«Each woman, as a citizen, must bring to the national policy of her own country, the contribution of forward-looking and constructive thought followed by determined action. Each woman must dedicate herself to protect and promote the interests of all other women in business and the professions.»

Türkçe tercümesi

«İlerici ve yapıcı düşünce yapısı ile her kadının ulusal politikalarda yer alması bir vatandaşlık görevidir. Her kadın, iş dünyası ve kurumsal hayattaki diğer kadınları korumak ve ilerletmek ile bilfiil sorumludur.»

BPW adı altında ilk dernek Avukat Dr. Lena Madison Phillips tarafından 1919 yılında Amerika’da kadın politikaları üretmek, uygulamak ve uygulatmak üzere kuruldu.

1930 yılında BPW, Uluslararası bir Federasyon haline geldi. Merkezi Cenevre’de bulunur. Bugün yaklaşık 105 ülkede, 35.000 kadın üyesi ile kadın politikaları ve öncelikli olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için savunuculuk yapan ve kadının ekonomik alanda güçlenmesi üzerine örgütlü ve dünya çapında çalışan nadir Sivil Toplum Kuruluşları’nın başında gelir.

Tarihinde hiçbir zaman sadece ayni ve nakdi yardım toplama kuruluşu veya sektörel birlik niteliğinde olmamıştır.

  • Birleşmiş Milletler (BM)’in 14 ajansından biri olan ve Türkiye’nin de 54 üye ülke arasında yeraldığı UN ECOSOC’da (BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi) Genel Danışman Statüsü
  • Avrupa Konseyi’nde Danışmanlık Statüsü
  • BM merkez ofisleri olan New York, Viyana ve Cenevre temsilcilikleri, UNESCO, UNICEF, ILO, WHO, UNCTAD, UNIDO, FAO, UN DPI ile Avrupa Kadın Lobisi ile yakın işbirlikleri
× How can I help you?