BPW Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren BPW İstanbul Kulübü, örgütün öncelikli olan işini İstanbul’da gerçekleştirmeye çalışır. Aşağıda sıralayacağımız ve açıklama getireceğimiz konular BPW’nun varlık nedenidir.

KADININ EKONOMİK YAŞAMDA GÜÇLENMESİ

BPW; kurumların var olan politikalarını gözden geçirmelerini ve gerekli koruyucu önlemler almalarını kolaylaştırmak amacıyla -çok paydaşlı bir istişare sürecinin sonucunda-  Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Örgütü (UNGC)ve Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü (UN Women) tarafından geliştirilen Kadınların Güçlenmesi Prensibleri’nin (WEPs) tüm Dünya’da savunuculuğunu yapmaktadır.

İŞ YAŞAMINDA EŞİTLİĞİN SAĞLANMASI AMACIYLA LİDERLİK

BPW; 10 yıl önce“Eşit İşe Eşit Ücret” ilkesinin hayata geçirilmesi amacıyla “Eşit Ücret Günü” adı altında bir kampanya başlatmıştır.

Eşit Ücret Günü her ülkede farklıdır.  Her ülke, bir kadının aynı işi yapan bir erkeğin aldığı ücreti alması için fazladan çalıştığı gün sayısını belirleyerek kampanya’yı başlatmaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kulüplerde konu ile ilgili olarak aktiviteler düzenlerler.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA LİDERLİK 

BPW; başta Uluslararası Ticaret Örgütü olmak üzere farklı paydaşlarla kurulan işbirlikleri çerçevesinde kadın girişimcilerin sayılarının artması ve arz zincirlerinde olabildiğince çok kadın tedarikçinin yer alması konusunda yaptığı çalışmalar ile liderlik üstlenmiştir.

 

 

Bir Yorum Yazın