BPW’nun uluslararası platformda işbirlikleri tüm ülkelerde ki işbirlikleri ve faaliyetleri açısından bağlayıcıdır.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU

UN Commission for Statue of Women-CSW

http://www.unwomen.org/en/csw/csw59-2015

CSW Nedir?

Kadının Statüsü Komisyonu, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından 21.Haziran, 1946 tarih ve 11-II sayılı  karar doğrultusunda, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesi amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere küresel seviyede kurulan hükümetlerarası bir yapıdır.

CSW59/Beijing+20 (2015)

Birleşmiş Milletler Kadınların Statüsü Komisyonu;  1995 tarihinde 4. Dünya Kadınlar Konferansı’nın en önemli çıktısı olan Beijing (Pekin) Deklerasyonu’nu gözden geçirmek ve kararların hızla uygulanmalarını sağlayacak yeni tedbirler almak üzere (post-2015 development agenda) -9-25 Mart 2015 tarihleri arasında NY’ta ki Birleşmiş Milletler’in Genel Merkezinde-Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Hükümetlerin katılımı ile toplanacaktır.

http://www.unwomen.org/en/csw/csw59-2015#sthash.QREvW7VM.dpuf

Beijing (Pekin) Deklarasyonu’nun öncelikli alanları

Deklerasyon çerçevesinde 12 öncelikli alan tespit edilmiş ve bu alanlarda cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedef olarak belirlenmiştir: yoksulluk, eğitim-öğretim, ekonomi, karar süreçleri, insan hakları, silahlı çatışma durumları, kurumsal mekanizmalar, çevre, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ ÖRGÜTÜ (UN GLOBAL COMPACT)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Örgütü; firmaların ticari faaliyelerini, insan hakları ve işçi haklarının korunması ve geliştirilmesi, çevre sorunları ile mücadele edilmesi, çevrenin korunması ve geliştirilmesi ve yolsuzlukla mücadele edilmesi için geliştirilmiş olan 10 Küresl Prensip çerçevesine yürütmelerini sağlamak amacıyla –145 ülkede faaliyet gösteren yaklaşık 12 000 firmanın katılımları doğrultusunda– başlatılan Dünya’nın en büyük vatandaşlık hareketidir.

https://www.unglobalcompact.org

 

KADINLARIN GÜÇLENMESİ PRENSİPLERİ

Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlenmesi Prensipleri, kadınların güçlenerek, iş yerlerinde, iş piyasalarında ve toplumsal yaşamda daha çok ve daha etkin bir biçimde yer almalarını kolaylaştırmak amacıyla, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Örgütü ile Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü tarafından aralarında BPW Uluslararası’nın da yer aldığı çok paydaşlı bir istişare sürecinin sonucunda geliştirilmiş olan 7 Prensiptir.

Kadınların Güçlenmesi Prensipleri, firmaların halihazırda ki durumlarını gözden geçirmelerini ve düzeltmelerini kolaylaştıracak bir cinsiyet merceği olarak düşünülebilir.

http://weprinciples.org/

 

ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ

Birleşmiş Milletler Ajansı olan Uluslararası Ticaret Merkezi’nin amacı; ticari faaliyetler ve uluslararası seviyede kurulacak  iş birlikleri doğrultusunda geçiş ekonomilerin güçlendirilmesi ve böylece de sürdürülebilir kalkınmaya ve Binyıl Hedefleri’ne ulaşılmasıdır.

http://www.intracen.org/itc/events/women-vendors-exhibition-and-forum/#sthash.aQX5VO6m.dpuf

 

KADIN TEDARİKÇİLERİN DESTEKLENMESİ KÜRESEL HAREKETİ PLATFORMU (Global Platform for Action on Sourcing Women Vendors

BPW, Platform tarafından başlatılan Kadın Tedarikçiler Platform ve Fuar (Women Vendors Exhibition and Fair-WVEF) uygulamalarını yürüten Danışma Kurulu’nun  üyesidir.

2011 yılında Çin’de ve 2012 yılında Meksika’da gerçekleştirilmiş olan Fuarlarda, kadın tedarikçilerle çok uluslu firmalar arasında yaklaşık 20 Milyon Dolarlık iş anlaşması imzalanmıştır

 

ULUSLARASI İŞVERENLER ÖRGÜTÜ (International Organisation of Employers-IOE)

Uluslararası İşverenler Örgütü;  143 ülkede faaliyet gösteren 150 Büyük Firma ve İşverenler Federasyonlarının üyeliği bulunan,  Dünya’daki en büyük işveren örgütü olup Birleşmiş Milletler ile çalışmaktadır.

İmzalan iş birliği anlaşması doğrultusunda; BPW, IOE’ye üye olan firmalara, Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlenmesi Prensipleri doğrultusunda danışmanlık hizmeti vererek, cinsiyete duyarlı iş alanları oluşmasına destek olmaktadır

http://www.ioe-emp.org/