Kadınların, iş ve meslek sahibi olmalarını sağlayacak projelerin hazırlanması ve yürütülmesi,

Yerel düzeydeki proje çalışmalarının uluslararası platforma taşınması ve fon kaynakları oluşturulması için imkan sağlanması,

Dünya çapında profesyonel kadınlar ve iş kadınları arasındaki arkadaşlığın, işbirliğinin ve anlayışın geliştirilmesi.

ÖNCELİKLİ ALAN: Eşit işe Eşit Ücret

Eşit işe Eşit Ücret: Kırmızı Cüzdan Kampanyası  (Equal Pay Day: Red Purse Campaign) çerçevesinde  etkinlikler düzenlenir.  İlk kez, 1988 yılında ABD’lerindeki BPW Kulüpleri tarafından eşit işi yapan kadın ve erkeklerin eşit olarak ücretlendirilmesini sağlamak amacıyla başlatılmıştır.

ÖNCELİKLİ ALAN: BM Kadınların Güçlenmesi Prensipleri

Kadınların, iş ve profesyonel yaşamlarında güçlenmelerini ve yüksek standartlarda çalışmalarını sağlamak, –WEP’s ‘’Eşitlik İş Demektir’’(UNGC VE UNWOMEN)

Kadınların Güçlenmesi Prensipleri; çalışan kadınların durumlarının düzeltilmesi amacıyla, Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi Örgütü ile Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü’nün işbirliği sonucunda çok paydaşlı (BPW Uluslararasının da dahil olduğu) bir istişare sürecinin sonunda geliştirilmiş prensiplerdir.

Firmalar, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanması amacıyla liderlik üstlenmelidir.

İş ortamında insan haklarına saygılı olunmalı, ayrımcılık yapılmamalı ve kadın ve erkek çalışanlara eşit davranılmalıdır

Kadın ve erkek çalışanların sağlık ve güvenlikleri teminat altına alınmalıdır.

Kadınların mesleki gelişimlerinin desteklenmesi için eğitim programları düzenlenmelidir.

İşletmelerin kurulmasından, tedarik zinciri ve pazarlama süreçlerinin tümü kadınların güçlenmesini sağlayacak biçimde yönetilmelidir.

Savunuculuk yaparak ve yeni girişimler başlatarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratılmalıdır.

Cinsiyet eşitliği konusunda ki gelişmenin ölçümü, raporlaması ve takibi sağlanmalıdır.

 

 

 

Bir Yorum Yazın