http://www.bpw-international.org

Uluslararası BPW Federasyonu (International Federation of Business and Professional Women) 1930 yılında iki dünya savaşı arası dönemde, Avrupa ve Amerika’da iş ve meslek yaşamında yer alan kadınlara uluslararası bir organizasyon altında birleşmeleri için önderlik eden Amerikalı cesur bir kadın avukat Dr. Lena Madesin Phillips tarafından kurulmuştur.

Uluslararası BPW Federasyonu ekonomik, sosyal ve siyasi yaşamdaki kadınların eşit fırsatlar elde etmelerine yardımcı olmak, kadınların maruz kaldıkları her türlü şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadele etmek, kadının sosyal statüsünü yükseltmek amacıyla bir araya gelen yeteneklerini ve güçlerini birleştiren profesyonel kadınlar ve işkadınlarından oluşmaktadır. Kuruluşun felsefesi kısaca toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için politikalar üretmek, kadının dünya çapında ekonomik bağımsızlığını kazanmasına yardımcı olmak ve kadın sorunlarının çözümlenmesine yönelik güçlü bir lobi oluşturmaktır.

Uluslararası BPW Federasyonu’nun genel amaçları arasında:

  • Kadınlara okuma-yazma eğitimi, mesleki eğitim ve ileri düzeyde eğitim verilmesi ve kadınların aldıkları bu eğitimleri diğer kadınlar yararına kullanmalarını sağlamak,
  • Kendi ülkelerindeki kadınların iş, ticaret ve ekonomik yaşamdaki konumunu güçlendirmek
  • Kadınlara yerel, ulusal, uluslararası alanlarda sorumluluk bilinci aşılamak ve bu alanlarda kadınları sorumluluklarını yerine getirmeye teşvik etmek
  • Kadınların iş ve profesyonel yaşamda yüksek standartlarda çalışmalarını sağlamak
  • Dünya çapında profesyonel kadınlar ve işkadınları arasındaki arkadaşlığı, işbirliğini ve anlayışı geliştirmek yer almaktadır.

Uluslararası BPW Federasyonu aynı zamanda profesyonel kadınlar ve işkadınlarının görüşlerinin uluslararası örgüt ve ajanslarda sözcülüğünü ve savunuculuğunu başarıyla yürütmektedir.Uluslararası BPW Federasyonu tüm bu amaçların kadın ve erkek arasındaki ortaklığa da hizmet edeceğine de inanmaktadır.

Uluslararası BPW Federasyonu BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)’ın hükümetlerce onaylanmasına yönelik etkili bir lobi faaliyeti yürütmekte ve kadınların proje ve planlarını hayata geçirmeleri için ihtiyaç duydukları maddi kaynak, eğitim ve iş imkanları konusunda yardımcı olmaktadır.

Uluslararası BPW Federasyonu benzer kültür ve dillere sahip kadınlar arasında bölgesel iletişim ağları kurmakta, dünya çapındaki BPW temsilcilikleri arasında koordinasyonu sağlamakta ve üyeler arasında güçlü bir ağ yapısını oluşturmaktadır. Kuruluş aynı zamanda, uluslararası düzeyde çeşitli alanlarda çalışma komiteleri oluşturmakta, kadın-erkek eşitliğine yönelik referans kurum niteliği taşımakta, liderlik deneyimi, kariyer gelişimi, kişisel gelişim, topluluk bilinci, ve uluslararası ilişkilerdeki deneyimlerini kadınlarla paylaşmaktadır. Ayrıca BPW, BM’nin birçok faaliyetinde de etkin bir görev almaktadır.

Uluslararası BPW Federasyonu’nun her üyesi kadınların geleceğe yönelik potansiyelini hayata geçirmek için kendi imkanları ölçüsünde katkıda bulunmakta ve geçmişi başarılarla dolu güçlü bir uluslararası kadın örgütünün parçası olmanın ayrıcalığını yaşamaktadır.

 

“Sağlam ekonomik bir temele oturmadığı müddetçe eşitliğin hiçbir türü devamlılık ya da etkililik kazanmaya muktedir değildir.”

Dr. Lena Madesin Phillips

Misyonumuz

“Tüm kadınların mesleki potansiyellerinin geliştirilmesi yoluyla daha fazla kadının karar alma mekanizmalarına katılımın sağlanması”

Bir BPW üyesi;

  • Ekonomi, politika ve toplum konularının her seviyesinde sorumluluk alır,
  • Yerel, ulusal ve uluslararası bazda düşünür ve hareket eder,
  • Örgütlenme, kılavuzluk ve lobicilik faaliyetlerinde bulunur,
  • Hayat boyu öğrenmenin önemine inanır,
  • Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası organizasyonlarla çalışır.

Vizyonumuz

1930 yılında, II. Dünya Savaşı arifesinde, Kentucky’den Amerikalı Avukat  Dr. Lena Madesin Phillips,  Cenevre’de düzenlenen  veuluslararası BPW’ın kuruluşu olacak bir konferansta, değişik ülkelerden kadınları “daha istikrarlı ve barışçıl bir dünya” için çabalarını birleştirmeye çağırmıştır.

Uluslararası Federasyonun Kurucu Başkanı olan Dr. Phillips  bu vizyonu gerçekleştirmenin çok zor olduğunu görmekle kalmadı aynı zamanda her kıtadan her kültürden ve her jenerasyondan  kadının bu amaca ulaşmada hatırı sayılır katkısı olabileceğinin de farkındaydı. Ne var ki bu katkılar bireysel üyelerden gelmeliydi.

Bunun için kuruluş konferansında hazır bulanan kadınları aşağıdaki sözleriyle göreve çağırdı:

“Sizler uluslararası anlayış ve iyi niyetin,  barış ve adalet rüyasında öncüsünüz. Bu rüya gerçek olacak. Fark eden sadece bunu görecek kadar yaşayıp yaşamayacağız.  Önemli olan tek şey o güne kadar tereddüt etmeden mücadele etmemizdir.”

Bu Konferans sürecinde BPW’nun vizyonu “Daha istikrarlı ve barışçıl bir dünya için, kararların erkeklerle karşılıklı saygıya dayanarak kurulan  ortaklık içinde alındığı sosyal hayatın her düzeyinde ve alalında adil ve eşit bir konuma sahip olmak” olarak belirlenmiştir.

Kurumsal Yapı

BPW’nin halihazırda küresel ilişki ağı tüm kıtalardan yaklaşık 100 ülkeden üyeleri kapsamaktadır.

Uluslararası BPW Federasyonu’nun Kurumsal Yapısı

 

 

Bir Yorum Yazın