BPW- İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği; 1919 yılında ABD’de ve BPW-Uluslararası Federasyonu ; Avrupa ve Amerika’da , iş ve meslek yaşamında yer alan kadınların uluslararası bir örgüt çatısı altında birleşmeleri sonucunda 1930 yılında Cenevre’de Dr. Lena Madesin Phillips tarafından kurulmuştur.

İlk kuruluşundan 95 ve uluslararası Federasyon kimliği kazanmasından bu yana 84 yıl geçen Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu’na, uluslararası cinsiyet politikalarının oluşturulması ve bunların ulusal hükümetlerce kabul edilerek uygulanması amacıyla yaptığı çalışmalar nedeniyle Birleşmiş Milletler tarafından danışmanlık statüsü verilmiştir.

Vizyonumuz

Daha istikrarlı ve barışçıl bir dünya için; tüm karar verme mekanizmaları içinde cinsiyetler arası eşitliğin gözetilmesi, sosyal hayatın her düzeyinde ve alanında adil bir konuma sahip olunmasıdır.

Misyonumuz

Ekonomi, politika ve toplumsal yaşamın her alanında “cinsiyetler arası eşitlik” hedefine ulaşılması,

Kadınların karar alma süreçlerinde etkin yer almalarının sağlanması,

Kadının mesleki ve liderlik potansiyellerinin geliştirilmesidir.

Faaliyetlerimiz 

Kadınların, iş ve meslek sahibi olmalarını sağlayacak projelerin hazırlanması ve yürütülmesi,

Yerel düzeydeki proje çalışmalarının uluslararası platforma taşınması ve fon kaynakları oluşturulması için imkan sağlanması,

Dünya çapında profesyonel kadınlar ve iş kadınları arasındaki arkadaşlığın, işbirliğinin ve anlayışın geliştirilmesi

 

BPW sunum