BPW Uluslararası’nın Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) nezdinde Genel Danışman Statüsü bulunmaktadır. Bu statünün üyelere olan faydaları şu şekilde özetlenebilir:

Uluslararası Tanınma Sağlamak
  • Gerektiğinde BPW, çeşitli ülkelerdeki BPW çalışmalarını özellikle de BM politikalarını destekleyenleri, BM temsilciliklerine rapor edebilir.
  • Gerektiğinde BPW kendi üyelerini BM toplantılarına uzman olarak önerebilir.
Bilgi Sağlamak
  • BPW, dünya çapındaki BM temsilciliklerine resmi temsilciler atayabilir.
  • BPW,  üyelerine belirli BM toplantılarına gözlemci olarak katılması için yetki verebilir.

 

Lobicilik ve Uluslararası Düzeyde Destek Fırsatları
  • BPW, BM toplantılarına yazılı bildiriler verebilir.
  • BPW’nin BM nezdindeki resmi temsilcileri BM toplantılarında sözlü bildirilerde bulunabilir.
BM fırsatlarından zamanında haberdar olabilmek için, BPW üyeleri “İlgi Grubu”na kaydolabilir ve ilgi alanlarını seçebilirler; böylece BM kendi ilgi alanlarında toplantıları, projeleri, yayınları, destekleyici aktiviteleri ya da diğer faaliyetleri söz konusu olduğunda e-posta vasıtasıyla bilgilendirilirler.

Bir Yorum Yazın