24 Mart’ta Liderlik Okulumuz açılıyor ….

 

23-27 Ekim, 2017 Kahire 29. BPW

Kongresi’nde yeni Başkan

Mısır’dan Dr. Amany Asfour oldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa Koordinatörü İtalya’dan   GIUSEPPINA  BOMBACCI

BPW toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan, gücünü –Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu’nun (UN-CSW) kuruluşunda verdiği destek nedeniyle– Birleşmiş Milletler tarafından verilen genel danışmanlık statüsünden alan, dünyanın dört bir yanından 40’000‘den fazla üyesi bulunan en büyük kadın örgütüdür.

BPW’nun; Birleşmiş Milletler’in New York, Cenevre ve Viyana’da bulunan genel merkezlerinde; UNECA, UNECE, UNESCAP, UNESCWA, UNECLAC gibi bölgesel ofislerinde ve UNESCO, UNICEF, ILO, WHO, UNCTAD, UNIDO, FAO, UN DPI gibi ajanslarında temsilcileri bulunmaktadır.

BPW’nun liderlik alanları sırasıyla:

1) Ekonomik yaşamda kadının güçlü konuma ulaşması amacıyla üstlenilen liderlik

2) İş yaşamında cinsler arası eşitliğin sağlanması amacıyla üstlenilen liderlik

3) Girişimci kadınların desteklenmesi amacıyla üstlenilen liderlik

WEP.LOGO.Small we_connect_international equal pay day